A S.Pietro al Natisone: mostra QUANDO MORI’ MIO PADRE


Oggetto: mostra QUANDO MORI’ MIO PADRE.  Disegni e testimonianze di bambini dai campi di concentramento del confine orientale (1942-1943).

L’Istituto per la cultura slovena e la sezione ANPI Valli del Natisone, in collaborazione con la Beneška galerija, hanno il piacere di poter ospitare, presso il centro culturale di San Pietro al Natisone, la mostra “QUANDO MORI’ MIO PADRE.  Disegni e testimonianze di bambini dai campi di concentramento del confine orientale (1942-1943), approntata dal Centro Isontino di Ricerca e Documentazione Storica e Sociale “Leopoldo Gasparini”.

L’inaugurazione avverrà giovedì 18 gennaio alle ore 18.00 con la presenza dei curatori Metka Gombač, Boris M. Gombač e Dario Mattiussi.

La mostra è strutturata su ventisei grandi pannelli a colori, che riproducono scritti e disegni di bambini sopravvissuti alla deportazione nei campi di concentramento del confine orientale; realizzata in forma bilingue, indaga in particolare l’odissea dei bambini sloveni deportati nei campi di Gonars, Visco, Arbe-Rab e Monigo (Treviso) tra il 1942 ed il 1943. È stata realizzata grazie agli scritti e disegni di bambini sopravvissuti alla deportazione e messi per la prima volta a disposizione dall’Archivio di Stato della Repubblica di Slovenia e dal Museo Sloveno di Storia Contemporanea di Lubiana.  Questi materiali costituiscono oggi una delle testimonianze più preziose e drammatiche di una delle pagine più buie della nostra storia.

L’esposizione è corredata da un volume dallo stesso titolo. I saggi contenuti nel volume consentono l’approfondimento dei temi affrontati dalla mostra.

La deportazione dei civili sloveni ci colpisce forse ancora più da vicino poiché molti dei campi di concentramento che ospitarono donne, anziani e bambini deportati sia dalle zone d’occupazione militare sia dal nostro territorio, sono luoghi che conosciamo ed in cui tutti noi ci siamo trovati, probabilmente senza immaginare che fossero stati teatro di tante sofferenze.

La mostra è stata presentata, negli ultimi anni, in diverse località della regione e a Roma, in Slovenia, in Austria. Essa ha dato inoltre spunto ad ulteriori ricerche presentate nei volumi “Trpljenje otrok v vojni” (La sofferenza dei bambini in guerra) di Metka Gombač e Boris M. Gombač e “Dietro il cortile di casa – le deportazioni dei civili sloveni nei campi dio concentramento italiani al confine orientale” di Metka Gombač, Boris M. Gombač e Dario Mattiussi

Predmet: razstava KO JE UMRL MOJ OČE. Risbe in pričevanja iz koncentracijskih taborišč ob vzhodni meji (1942-1943).

Inštitut za slovensko kulturo in sekcija VZPI-ANPI Nadiških dolin bosta v sodelovanju z Beneško galerijo gostila v Kulturnem domu v Špetru razstavo “KO JE UMRL MOJ OČE. Risbe in pričevanja iz koncentracijskih taborišč ob vzhodni meji (1942-1943). Ki jo je pripravil Posoški Center za raziskovanje ter zgodovinsko in družbeno dokumentacijo “Leopoldo Gasparini”.

Razstavo bomo odprli v četrtek, 18. januarja, ob 18.00 ob prisotnosti avtorjev Metke Gombač, Borisa M. Gombača e Daria Mattiussija.

Razstava obsega 26 velikih barvnih panojev, ki predstavljajo spise in risbe otrok, ki so preživeli internacijo v koncentracijskih taboriščih na vzhodni meji; razstava je v celoti dvojezična in predstavlja predvsem usodo slovenskih otrok v taboriščih Gonars, Visco, Rab in Monigo (Treviso) v letih 1942 in 1943. Omogočilo jo je dejstvo, da so se otroški spisi in risbe ohranili v Državnem arhivu Slovenije in v Muzeju za sodobno zgodovino v Ljubljani in da sta ustanovi dali avtorjem razstave na razpolago to gradivo, ki predstavlja dragoceni in dramatično pričevanje o enem najtemnejših poglavij naše zgodovine.

Spremlja jo katalog z istim naslovom, ki omogoča poglobitev na razstavi predstavljenih vsebin.

Deportacija slovenskih civilistov nas še posebej prizadeva, ker je več teh taborišč, kjer so bili internirani ženske, otroci in starejši z zasedenega ozemlja in iz naših krajev, bilo v naši neposredni bližini, v krajih, ki jih poznamo in obiskujemo, ne da bi se morda zavedali, da so bili prizorišče tolikšnega gorja.

Razstava je v zadnjih letih obiskala mnogo krajev v naši deželi in Sloveniji, postavljena je bila v Rimu in v Celovcu. Dala je tudi vzgon za nove raziskave, ki so bile predstavljene v knjigah “Trpljenje otrok v vojni” Metke Gombač in Borisa M. Gombača in “Dietro il cortile di casa/Za domačim dvoriščem – le deportazioni dei civili sloveni nei campi di concentramento italiani al confine orientale” Metke Gombač, Borisa M. Gombača in Daria Mattiussija